Amazon sẽ phát triển phim điện ảnh và TV dựa trên thương hiệu Warhammer

(Chính thức) Thỏa thuận thương mại về nguyên tắc phát triển phim điện ảnh và truyền hình giữa Amazon và Games Workshop dựa trên thương hiệu Warhammer

warhammer-amazon-games-workshop-agreement
Thương hiệu Warhammer sẽ được đưa lên màn ảnh bởi Amazon.

Nguyên văn: Games Workshop vui mừng thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Amazon Content Services LLC, công ty con của Amazon. com, Inc., (“Amazon”) để Amazon phát triển tài sản trí tuệ của Games Workshop thành sản phẩm điện ảnh và truyền hình cũng như cho Games Workshop cấp quyền bán hàng liên quan đến Amazon.

Trước khi ký kết hợp đồng, Amazon sẽ bắt đầu một số hoạt động phát triển nhất định (chẳng hạn như tổ chức các cuộc thảo luận sơ bộ với người viết kịch bản) để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án. Dự định ban đầu các quyền sẽ được cấp để phát triển vũ trụ Warhammer 40,000. (Lưu ý, đây là hợp đồng nguyên tắc, tức một thỏa thuận chung, nó không nêu cụ thể về bất kỳ tựa phim nào)

Trong khi các bên đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản thương mại quan trọng, dự án hoàn toàn phụ thuộc và tuân theo các hợp đồng đã được thỏa thuận và ký kết mà các bên đang hướng tới. Công ty không thay đổi dự báo về hợp đồng này cho giai đoạn kết thúc của phiên thỏa thuận vào tháng 5 năm 2023. Một thông báo tiếp theo sẽ được thực hiện khi có thể.

Henry Cavill là người sẽ tham gia đóng chính và điều hành sản xuất trong các phim sắp tới nếu có.

Give a Comment

error: You are not allowed to copy this page, Thank you!