Vũ khí mới của Angron: Samni’Arius và Spinegrinder

Spinegrinder và Samni’arius

samniarius-spinegrinder-angron-the-daemon-primarch-new-update

Những thông tin mới nhất về Model của Daemon Primarch Angron bao gồm hai vũ khí mới của hắn ta, đó là Daemon Blade Samni’AriusDaemon Chain Axe Spinegrinder. Hiện tại đã có một số thông tin về lore của Samni’AriusSpinegrinder, tất nhiên chúng là các Daemon Weapon khủng khiếp, đã có một số giai thoại giật gân và rất nhiều người chết vì chúng.

Trong Great Crusade và Horus Heresy, Angron đã sử dụng gặp Chain Axe Gorechild Gorefather. Trước cặp vũ khí này, hắn đã sử dụng Chain Axe Widowmaker, thứ đã bị hỏng trong trận chiến với Leman Russ (sự kiện Night of the Wolf). Để thay thế, hắn dùng chiếc rìu khổng lồ Brazentooth trước khi nó được World Eaters trao cho Word Bearers như một ước định cho liên minh giữa hai quân đoàn.

Khi trở thành Daemon Primarch, Angron từ bỏ hầu hết vũ khí phàm trần của mình và sử dụng thanh Daemon Blade được gọi là Black Blade cho đến khi nó bị phá vỡ bởi Hyperion trong First War for Armageddon. Kể từ lần trở lại Materium gần đây, hắn mới được nhìn thấy sử dụng Samni’arius và Spinegrinder. Việc hắn ta thay đổi vũ khí thường xuyên như vậy cũng có lý do của nó.

Angron bỏ vũ khí khi nó bị hỏng

angron-daemon-primarch-figure-official

Theo truyền thống, Angron từ bỏ mọi vũ khí nếu nó bị hỏng. Đó là vì sự mê tín lâu đời của các đấu sĩ ở Nuceria, họ không bao giờ sửa chữa vũ khí của mình để dùng lại vì tin rằng chỉ cần một lần nó làm họ thất bại, thì chắc chắn nó sẽ phản bội họ một lần nữa. Giống như trường hợp với Gorechild, Angron bỏ nó và Kharn đã nhặt lại để dùng trong nhiều nghìn năm sau đó.

Give a Comment

error: You are not allowed to copy this page, Thank you!