Author: Omnissiah

Canoptek Scarab là lực lượng Canoptek Construct được Necron sử dụng để hỗ trợ trong chiến đấu hoặc …
Spinegrinder là Chainaxe khổng lồ do Daemon Primarch Angron sử dụng, song song với kiếm Samni'arius.
Samni'arius là thanh trọng kiếm ma quỷ, một trong hai vũ khí mới của Angron khi hắn trở …
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!