Blood Games là một hình thức diễn tập quân sự nguy hiểm, nó có vai trò quan trọng giúp các Custodian rèn luyện và luôn sẵn sàng trong việc bảo vệ Hoàng đế.
Canoptek Scarab là lực lượng Canoptek Construct được Necron sử dụng để hỗ trợ trong chiến đấu hoặc nhiều khía cạnh khác.
Spinegrinder là Chainaxe khổng lồ do Daemon Primarch Angron sử dụng, song song với kiếm Samni'arius.
Samni'arius là thanh trọng kiếm ma quỷ, một trong hai vũ khí mới của Angron khi hắn trở lại thế giới thực.
Lernaean là đơn vị bộ binh tinh nhuệ của Alpha Legion, được trang bị giáp Terminator hạng nặng nhưng vẫn rất linh hoạt.
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!