Necron là chủng loài xenos mạnh mẽ và sở hữu công nghệ tiên tiến, vượt trội hơn con người rất nhiều, họ đang trỗi dậy trong kỷ nguyên mới.
Vashtorr là con quỷ của công nghệ, đồng thời là một trong những sinh vật mạnh nhất trong Warp, có ý định trở thành Chaos God thứ năm.
error: Content is protected !!