Category: Chaos

Chuyên mục bài viết về Chaos và Warp.

Spinegrinder là Chainaxe khổng lồ do Daemon Primarch Angron sử dụng, song song với kiếm Samni'arius.
Samni'arius là thanh trọng kiếm ma quỷ, một trong hai vũ khí mới của Angron khi hắn trở …
Gal Vorbak không phải quỷ, cũng không phải Space Marine, họ đã trở thành một thực thể độc …
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!