Danh mục: Necron

Chuyên mục bài viết về giống loài Necron.

Triarch chính là hội đồng cai trị tối cao vốn đã có từ thời đế chế Necrontyr, trước …
Lychguard là những chiến binh Necron mạnh mẽ và có nguồn gốc cao quý, họ phục vụ như …
error: Content is protected !!