Triarch chính là hội đồng cai trị tối cao vốn đã có từ thời đế chế Necrontyr, trước khi họ biến thành Necron. Đứng đầu Triarch là Silent King.
Lychguard là những chiến binh Necron mạnh mẽ và có nguồn gốc cao quý, họ phục vụ như những vệ sĩ ưu tú của các Necron Overlord.
Tyranid còn được gọi với cái tên The Great Devourer, là tộc xenos đến từ bên ngoài thiên hà Milky Way, chúng tiêu thụ tất cả các dạng vật chất di truyền.
error: Content is protected !!