Có thể hiểu Synapse Creatures là vị tướng của Hive Mind và vì vậy có nhiều đặc quyền cũng như ý chí tự do nhất định.
Crux Terminatus là huy chương hoặc tấm mề đay chạm khắc tinh xảo bằng đá, được trao cho các Cựu chiến binh Space Marine.
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!